Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

17:40
9162 70ce 500

iamaang:

Inspired

Reposted fromironbunny ironbunny viagitarowaaaA gitarowaaaA
17:40
4628 2d95 500
Reposted fromantiprodukt antiprodukt viagitarowaaaA gitarowaaaA

March 20 2017

21:17
7621 cd2f 500

rahmagical:

what a plot twist

Reposted frommirkkuz mirkkuz viailovegreen ilovegreen
21:00
8287 c767 500
Reposted fromerial erial viamadadream madadream
yyyciastko
20:59
8055 ca6c
Reposted frominto-black into-black viamadadream madadream

March 19 2017

yyyciastko
09:42
09:42
9351 d94a 500
Reposted fromsirokuro07 sirokuro07 vianewbeginning newbeginning
09:37
7658 3322 500
Reposted fromerial erial viaAmericanlover Americanlover

March 18 2017

yyyciastko
10:41
Reposted fromzelbekon zelbekon viaHogattaa Hogattaa
10:13

sodomymcscurvylegs:

Family and Friends: “What could be better than having kids?!”

Me:

yyyciastko
10:12
7677 c7bb 500
Reposted fromstolpstein stolpstein viaHogattaa Hogattaa

March 13 2017

yyyciastko
19:58

March 12 2017

19:20
yyyciastko
19:19
żołnierze jebnięci

March 11 2017

yyyciastko
19:52
Był 1 maja 1947 roku, kiedy licząca sobie 23 wiosny Evelyn McHale podczas urodzinowej imprezy swojego ukochanego została poproszona przez niego o rękę. Opuszczając towarzystwo dziewczyna robiła wrażenie bardzo szczęśliwej. Jak wiadomo damskie umysły to maszynki przeczące wszelkim prawom logiki (stąd i powiedzenie, że kobieta zmienną jest). Kiedy McHale dotarła do swego domu w Nowym Jorku, napisała taki list: „Mój narzeczony poprosił mnie, bym poślubiła go w czerwcu. Nie sądzę, abym była dobrą żoną dla kogokolwiek. Będzie mu zdecydowanie lepiej beze mnie.” Następnie wjechała na najwyższy punkt widokowy Empire State Building i skoczyła. Lądując wkomponowała się w limuzynę należącą do oficjeli ONZ. Zdjęcie, które widzicie, wykonał Robert Wiles, przechodzący nieopodal student fotografii. 11 dni później opublikowano je w magazynie LIFE z podpisem „Najpiękniejsze samobójstwo”.
Reposted fromjasminum jasminum viagitarowaaaA gitarowaaaA

March 08 2017

17:17

preservable:

if you both agree to take a nap instead of going out, it’s a date

Reposted frommirosia mirosia viaHogattaa Hogattaa

March 07 2017

yyyciastko
21:23
1561 7456
Reposted fromnoticeable noticeable viaDreamsMayCome DreamsMayCome
21:11
7037 e3ae 500

historicaltimes:

Poland redenominates the zloty. 10000 zloty is now worth 1 zloty. January 1 1995

via reddit

Keep reading

March 06 2017

19:42

March 05 2017

yyyciastko
22:13
4309 ffe9
Reposted fromoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl